Menu Sluiten

Gegevensverwerking volgens AVG

Volgens artikel 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zijn wij verplicht toestemming te vragen voor het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken voor het goed functioneren van de vereniging. Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derde delen, behalve met de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland voor noodzakelijke doeleinden.

Het publiceren van persoonsgegevens in het ledenboekje, welke enkel wordt verstrekt binnen de vereniging
Het verwerken van mijn persoonsgegevens op de website van Kring 1 ten behoeve van mijn persoonlijk account.
Publiceren van foto’s en video opnames van repressieve inzetten op de website, Facebook en Instagram van de vereniging.

Intern publiceren van foto’s en video opnames van verenigingsactiviteiten op de website
Het versturen van nieuwsbrieven, email berichten en post ten behoeve van de vereniging.

Mijn persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.

Let op;

U persoonsgegevens kunnen volgens een grondslag in de AVG tocht verwerkt worden zonder uw toestemming. (denk hierbij bijvoorbeeld aan de overeenkomst van uw lidmaatschap)

Ik kan mijn toestemming ten aller tijden intrekken zonder opgave van reden. Het intrekken van de toestemming kan gevolgen hebben voor mijn lidmaatschap van de vereniging en diensten die de vereniging aanbiedt.
Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden verwijderd.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen op de website van de vereniging onder privacyverklaring (www.kring1.nl/privacy). Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het verwerken van mijn persoonsgegevens door de vereniging.

Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan:
administratie @ kring1.nl

o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”.